Wie zijn we

Ons website adres is: https://love2cook.be.

“Thermomix” is een gedeponeerd handelsmerk van Vorwerk. Deze site wordt niet door Vorwerk ondersteund, toegestaan of gepromoot.

Privacy

Uw privacy is van belang voor Love2Cook.be. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat er toch persoonsgegevens gevraagd en verwerkt worden. Love2Cook.be houdt zich aan de wetgeving hieromtrent waaronder de GDPR-regels.

Wat houdt dit in?

 • We houden volgende persoonsgegevens bij: naam, adres, telefoonnummer, facturatieadres en E-mailadres

 • We verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de doelen die hieronder beschreven zijn

 • We beveiligen uw persoonsgegevens

 • We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden tenzij dit nodig zou zijn om de hieronder beschreven doelen te realiseren

Doelen bij de verwerking van persoonsgegevens

We hebben uw persoonsgegevens nodig voor een aantal activiteiten, met name:

 • Het versturen van onze nieuwsbrieven met recepten en andere info

 • Het versturen van uitnodigingen voor workshops, demo’s of andere activiteiten en de bevestiging daarvan

 • Het versturen van facturen

 • Het voorstellen van onze website

 • Het verwerken van vragen, opmerkingen en bestellingen

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden via informaticatechnologie en/of op papier verwerkt en worden op passende wijze beveiligd. 

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

We kunnen uw persoonsgegevens aan derden bezorgen indien dit voor de bovenvermelde doelen nodig is. Dit is het geval voor:

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. We doen hiervoor beroep op Mailchimp/Zoho/Mailpoet en NV Cnudde. Zij nemen ook de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 • De webhosting

 • Het IT-netwerk

 • Het verzenden van goederen

Love2Cook kan ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Indien u vragen heeft, dan kan u steeds contact met ons opnemen op de manier die u verkiest.

Love2Cook
Sacramentstraat 25
8300 Knokke-Heist

Tel 0495/200 859
info@love2cook.be

Op onze website heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief. U kan zich op elk moment uitschrijven door de uitschrijflink in de nieuwsbrief aan te klikken of door een mail met uw uitschrijfverzoek te sturen naar info@love2cook.be.

Consumentenbescherming

Love2Cook werkt als advisor voor NV Cnudde. NV Cnudde is lid van de Beroepsvereniging der Directe Verkoop, die verschillende bedrijven met hetzelfde directe verkoopsysteem overkoepelt en hen een deontologische code oplegt die zowel koper als verkoper beschermt.

Deze deontologische code bevat 7 garanties:

 1. Garantie van identificatie en correctheid van de firma en van de verkopers. De verkopers (advisors) vermelden duidelijk de identiteit van de firma die zij vertegenwoordigen. Zij vermelden ook het lidmaatschap van de Beroepsvereniging der Directe Verkoop. Zij verbinden zich ertoe correct op te treden tegenover de klanten.

 2. Garantie van productinformatie. De verkopers beschikken over permanente en correcte informatie. De producten worden door de
  verkopers duidelijk en juist omschreven.

 3. Garantie van voorstelling van de producten. De producten worden steeds uitgebreid voorgesteld aan de klanten zodat de gebruiksmogelijkheden duidelijk zijn.

 4. Garantie van een duidelijke en vlot leesbare bestelbon. Elke bestelling gebeurt aan de hand van een geschreven document dat duidelijk en vlot leesbaar is en waarin alle modaliteiten van de overeenkomst staan. De bestelbon omschrijft duidelijk de eigenschappen van de bestelde producten en hun aantal.

 5. Garantie van bedenktijd. De consument heeft het recht om van zijn aankoop af te zien binnen een termijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de ondertekening van het contract.

 6. Garantie van kwaliteit en dienst na verkoop. Elk product heeft een ruime en duidelijk vermelde kwaliteitsgarantie. Producten of diensten die niet aan de contractuele kwaliteitsvoorwaarden beantwoorden, worden ofwel gratis teruggenomen ofwel geruild.

 7. Garantie van bemiddeling. De Beroepsverening der Directe Verkoop verbindt zich ertoe gratis tussen te komen voor de consument in geval van een geschil met een directe verkooponderneming die lid is van de vereniging.

Beroepsvereniging der Directe Verkoop
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8
1160 Brussel
Tel. +32 (0)2 788 05 00
www.apvd.be
info@bvdv.be